ترجمه Unkind در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامهربان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ مهر , در فارسی : بي‌ محبت‌ , به فارسی : بي‌ عاط‌فه‌.

Unkind به چه معناست و Unkind یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unkind

نامهربان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نامهربان‌, ترجمه نامهربان‌, کلمات شبیه نامهربان‌ , بي‌ مهر به لاتین , بي‌ محبت‌ به لاتین , بي‌ عاط‌فه‌. خارجی
دانلود فایل ها