ترجمه Unlatch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چفت‌ راباز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قفل‌ را باز كردن‌ , در فارسی : باز شدن‌.

Unlatch به چه معناست و Unlatch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unlatch

چفت‌ راباز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چفت‌ راباز كردن‌, ترجمه چفت‌ راباز كردن‌, کلمات شبیه چفت‌ راباز كردن‌ , قفل‌ را باز كردن‌ به لاتین , باز شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها