ترجمه Unlettered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ سواد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درس‌ نخوانده‌ , در فارسی : نادان‌.

Unlettered به چه معناست و Unlettered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unlettered

بي‌ سواد به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ سواد, ترجمه بي‌ سواد, کلمات شبیه بي‌ سواد , درس‌ نخوانده‌ به لاتین , نادان‌. به لاتین
دانلود فایل ها