ترجمه Unlicked در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ليسيده‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درست‌ شكل‌ بخود نگرفته‌.

Unlicked به چه معناست و Unlicked یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unlicked

ليسيده‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ليسيده‌ نشده‌, ترجمه ليسيده‌ نشده‌, کلمات شبیه ليسيده‌ نشده‌ , درست‌ شكل‌ بخود نگرفته‌. به لاتین
دانلود فایل ها