ترجمه Unlike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ شباهت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برخلاف‌ , در فارسی : غير , به فارسی : برعكس‌.

Unlike به چه معناست و Unlike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unlike

بي‌ شباهت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ شباهت‌, ترجمه بي‌ شباهت‌, کلمات شبیه بي‌ شباهت‌ , برخلاف‌ به لاتین , غير به لاتین , برعكس‌. خارجی
دانلود فایل ها