ترجمه Unload در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خالي‌ كردن‌. می باشد

Unload به چه معناست و Unload یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unload

خالي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خالي‌ كردن‌., ترجمه خالي‌ كردن‌., کلمات شبیه خالي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها