ترجمه Unlock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گشودن‌ (قفل‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازكردن‌.

Unlock به چه معناست و Unlock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unlock

گشودن‌ (قفل‌) به خارجی , ریشه انگلیسی گشودن‌ (قفل‌), ترجمه گشودن‌ (قفل‌), کلمات شبیه گشودن‌ (قفل‌) , بازكردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها