ترجمه Unlucky در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيره‌ بخت‌ , در فارسی : بخت‌ برگشته‌ , به فارسی : بديمن‌ , سایر ترجمه ها : بدشگون‌.

Unlucky به چه معناست و Unlucky یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unlucky

شوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شوم‌, ترجمه شوم‌, کلمات شبیه شوم‌ , تيره‌ بخت‌ به لاتین , بخت‌ برگشته‌ به لاتین , بديمن‌ خارجی , بدشگون‌. در زبان
دانلود فایل ها