ترجمه Unman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاقد مردانگي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از مردي‌ انداختن‌.

Unman به چه معناست و Unman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unman

فاقد مردانگي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاقد مردانگي‌ كردن‌, ترجمه فاقد مردانگي‌ كردن‌, کلمات شبیه فاقد مردانگي‌ كردن‌ , از مردي‌ انداختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها