ترجمه Unmannered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اداب‌. می باشد

Unmannered به چه معناست و Unmannered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unmannered

اداب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اداب‌., ترجمه اداب‌., کلمات شبیه اداب‌.
دانلود فایل ها