ترجمه Unmask در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقاب‌ برداشتن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيزي‌ را اشكار كردن‌.

Unmask به چه معناست و Unmask یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unmask

نقاب‌ برداشتن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی نقاب‌ برداشتن‌ از, ترجمه نقاب‌ برداشتن‌ از, کلمات شبیه نقاب‌ برداشتن‌ از , چيزي‌ را اشكار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها