ترجمه Unmerciful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ylluficremnu) بي‌ رحم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جبار , در فارسی : ستمكار , به فارسی : نامهربان‌.

Unmerciful به چه معناست و Unmerciful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unmerciful

(ylluficremnu) بي‌ رحم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ylluficremnu) بي‌ رحم‌, ترجمه (ylluficremnu) بي‌ رحم‌, کلمات شبیه (ylluficremnu) بي‌ رحم‌ , جبار به لاتین , ستمكار به لاتین , نامهربان‌. خارجی
دانلود فایل ها