ترجمه Unmorality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدم‌ مراعات‌ اصول‌ اخلاقي‌. می باشد

Unmorality به چه معناست و Unmorality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unmorality

عدم‌ مراعات‌ اصول‌ اخلاقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدم‌ مراعات‌ اصول‌ اخلاقي‌., ترجمه عدم‌ مراعات‌ اصول‌ اخلاقي‌., کلمات شبیه عدم‌ مراعات‌ اصول‌ اخلاقي‌.
دانلود فایل ها