ترجمه Unmuffle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهان‌ (كسيرا) باز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشم‌ كسي‌ را باز كردن‌

Unmuffle به چه معناست و Unmuffle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unmuffle

دهان‌ (كسيرا) باز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دهان‌ (كسيرا) باز كردن‌, ترجمه دهان‌ (كسيرا) باز كردن‌, کلمات شبیه دهان‌ (كسيرا) باز كردن‌ , چشم‌ كسي‌ را باز كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها