ترجمه Unprecedented در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ سابقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ مانند , در فارسی : جديد , به فارسی : بي‌ نظ‌ير.

Unprecedented به چه معناست و Unprecedented یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unprecedented

بي‌ سابقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ سابقه‌, ترجمه بي‌ سابقه‌, کلمات شبیه بي‌ سابقه‌ , بي‌ مانند به لاتین , جديد به لاتین , بي‌ نظ‌ير. خارجی
دانلود فایل ها