ترجمه Unprincipled در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ مسلك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ مرام‌ , در فارسی : هر دمبيل‌.

Unprincipled به چه معناست و Unprincipled یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unprincipled

بي‌ مسلك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ مسلك‌, ترجمه بي‌ مسلك‌, کلمات شبیه بي‌ مسلك‌ , بي‌ مرام‌ به لاتین , هر دمبيل‌. به لاتین
دانلود فایل ها