ترجمه Unprintable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيرقابل‌ چاپ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاپ‌ نشدني‌.

Unprintable به چه معناست و Unprintable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unprintable

غيرقابل‌ چاپ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غيرقابل‌ چاپ‌, ترجمه غيرقابل‌ چاپ‌, کلمات شبیه غيرقابل‌ چاپ‌ , چاپ‌ نشدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها