ترجمه Unprofitable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ سود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيرقابل‌ استفاده‌ , در فارسی : بي‌ ثمر.

Unprofitable به چه معناست و Unprofitable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unprofitable

بي‌ سود به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ سود, ترجمه بي‌ سود, کلمات شبیه بي‌ سود , غيرقابل‌ استفاده‌ به لاتین , بي‌ ثمر. به لاتین
دانلود فایل ها