ترجمه Unquote در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درتلگرافات‌ و غيره‌) نقل‌ قول‌ را تمام‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقل‌ و

Unquote به چه معناست و Unquote یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unquote

(درتلگرافات‌ و غيره‌) نقل‌ قول‌ را تمام‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درتلگرافات‌ و غيره‌) نقل‌ قول‌ را تمام‌ كردن‌, ترجمه (درتلگرافات‌ و غيره‌) نقل‌ قول‌ را تمام‌ كردن‌, کلمات شبیه (درتلگرافات‌ و غيره‌) نقل‌ قول‌ را تمام‌ كردن‌ , نقل‌ و به لاتین
دانلود فایل ها