ترجمه Unreason در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابخردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيخردي‌ , در فارسی : كم‌ عقلي‌ , به فارسی : حماقت‌ , سایر ترجمه ها : عمل‌ خلاف‌ عقل‌.

Unreason به چه معناست و Unreason یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unreason

نابخردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نابخردي‌, ترجمه نابخردي‌, کلمات شبیه نابخردي‌ , بيخردي‌ به لاتین , كم‌ عقلي‌ به لاتین , حماقت‌ خارجی , عمل‌ خلاف‌ عقل‌. در زبان
دانلود فایل ها