ترجمه Unregarded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازقلم‌ افتاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مورد توجه‌ قرار نگرفته‌.

Unregarded به چه معناست و Unregarded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unregarded

ازقلم‌ افتاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازقلم‌ افتاده‌, ترجمه ازقلم‌ افتاده‌, کلمات شبیه ازقلم‌ افتاده‌ , مورد توجه‌ قرار نگرفته‌. به لاتین
دانلود فایل ها