ترجمه Unrighteous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ تقوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گناهكار , در فارسی : ناصالح‌ , به فارسی : نامناسب‌ , سایر ترجمه ها : ناشايست‌

Unrighteous به چه معناست و Unrighteous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unrighteous

بي‌ تقوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ تقوي‌, ترجمه بي‌ تقوي‌, کلمات شبیه بي‌ تقوي‌ , گناهكار به لاتین , ناصالح‌ به لاتین , نامناسب‌ خارجی , ناشايست‌ در زبان
دانلود فایل ها