ترجمه Unruffled در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موج‌. می باشد

Unruffled به چه معناست و Unruffled یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unruffled

موج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موج‌., ترجمه موج‌., کلمات شبیه موج‌.
دانلود فایل ها