ترجمه Unsaturate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (detarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيرنشده‌ , در فارسی : اشباع‌

Unsaturate به چه معناست و Unsaturate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsaturate

(detarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (detarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌, ترجمه (detarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌, کلمات شبیه (detarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌ , سيرنشده‌ به لاتین , اشباع‌ به لاتین
دانلود فایل ها