ترجمه Unseam در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ درز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاك‌ دادن‌.

Unseam به چه معناست و Unseam یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unseam

بدون‌ درز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ درز كردن‌, ترجمه بدون‌ درز كردن‌, کلمات شبیه بدون‌ درز كردن‌ , چاك‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها