ترجمه Unseat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محروم‌ كردن‌ نماينده‌

Unseat به چه معناست و Unseat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unseat

سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌), ترجمه سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌), کلمات شبیه سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌) , محروم‌ كردن‌ نماينده‌ به لاتین
دانلود فایل ها