ترجمه Unset در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورداستخوان‌ شكسته‌). می باشد

Unset به چه معناست و Unset یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unset

(درمورداستخوان‌ شكسته‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورداستخوان‌ شكسته‌)., ترجمه (درمورداستخوان‌ شكسته‌)., کلمات شبیه (درمورداستخوان‌ شكسته‌).
دانلود فایل ها