ترجمه Unsettle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برهم‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناراحت‌ كردن‌ , در فارسی : مغشوش‌ كردن‌.

Unsettle به چه معناست و Unsettle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsettle

برهم‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برهم‌ زدن‌, ترجمه برهم‌ زدن‌, کلمات شبیه برهم‌ زدن‌ , ناراحت‌ كردن‌ به لاتین , مغشوش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها