ترجمه Unshackle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از زنجير ازاد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازقيد و بندازادكردن‌.

Unshackle به چه معناست و Unshackle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unshackle

از زنجير ازاد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از زنجير ازاد كردن‌, ترجمه از زنجير ازاد كردن‌, کلمات شبیه از زنجير ازاد كردن‌ , ازقيد و بندازادكردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها