خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58776 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58776','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58776 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unshod به فارسی

ترجمه Unshod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ نعل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نعل‌ نشده‌ , در فارسی : نعل‌ نخورده‌ , به فارسی : بي‌ پاپوش‌.

Unshod به چه معناست و Unshod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unshod

بي‌ نعل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ نعل‌, ترجمه بي‌ نعل‌, کلمات شبیه بي‌ نعل‌ , نعل‌ نشده‌ به لاتین , نعل‌ نخورده‌ به لاتین , بي‌ پاپوش‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: