ترجمه Unshod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ نعل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نعل‌ نشده‌ , در فارسی : نعل‌ نخورده‌ , به فارسی : بي‌ پاپوش‌.

Unshod به چه معناست و Unshod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unshod

بي‌ نعل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ نعل‌, ترجمه بي‌ نعل‌, کلمات شبیه بي‌ نعل‌ , نعل‌ نشده‌ به لاتین , نعل‌ نخورده‌ به لاتین , بي‌ پاپوش‌. خارجی
دانلود فایل ها