ترجمه Unsight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديده‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نديده‌ , در فارسی : امتحان‌ نكرده‌ , به فارسی : از ديدن‌ محروم‌ كردن‌

Unsight به چه معناست و Unsight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsight

ديده‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديده‌ نشده‌, ترجمه ديده‌ نشده‌, کلمات شبیه ديده‌ نشده‌ , نديده‌ به لاتین , امتحان‌ نكرده‌ به لاتین , از ديدن‌ محروم‌ كردن‌ خارجی




دانلود فایل ها