ترجمه Unstable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نااستوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ثبات‌ , در فارسی : بي‌ پايه‌ , به فارسی : لرزان‌ , سایر ترجمه ها : متزلزل‌.

Unstable به چه معناست و Unstable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unstable

نااستوار به خارجی , ریشه انگلیسی نااستوار, ترجمه نااستوار, کلمات شبیه نااستوار , بي‌ ثبات‌ به لاتین , بي‌ پايه‌ به لاتین , لرزان‌ خارجی , متزلزل‌. در زبان
دانلود فایل ها