ترجمه Unstressed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ تشويش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدون‌ اضط‌راب‌ , در فارسی : بدون‌ كشش‌ , به فارسی : بدون‌ مد(ddam).

Unstressed به چه معناست و Unstressed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unstressed

بي‌ تشويش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ تشويش‌, ترجمه بي‌ تشويش‌, کلمات شبیه بي‌ تشويش‌ , بدون‌ اضط‌راب‌ به لاتین , بدون‌ كشش‌ به لاتین , بدون‌ مد(ddam). خارجی
دانلود فایل ها