ترجمه Unsuccess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lufsseccusnu) شكست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ موفقيت‌ , در فارسی : ناموفق‌.

Unsuccess به چه معناست و Unsuccess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsuccess

(lufsseccusnu) شكست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lufsseccusnu) شكست‌, ترجمه (lufsseccusnu) شكست‌, کلمات شبیه (lufsseccusnu) شكست‌ , عدم‌ موفقيت‌ به لاتین , ناموفق‌. به لاتین
دانلود فایل ها