ترجمه Unsuccessful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sseccusnu) شكست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ موفقيت‌ , در فارسی : ناموفق‌.

Unsuccessful به چه معناست و Unsuccessful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsuccessful

(sseccusnu) شكست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (sseccusnu) شكست‌, ترجمه (sseccusnu) شكست‌, کلمات شبیه (sseccusnu) شكست‌ , عدم‌ موفقيت‌ به لاتین , ناموفق‌. به لاتین
دانلود فایل ها