ترجمه Unswathe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از قنداق‌ باز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از بند رهانيدن‌.

Unswathe به چه معناست و Unswathe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unswathe

از قنداق‌ باز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از قنداق‌ باز كردن‌, ترجمه از قنداق‌ باز كردن‌, کلمات شبیه از قنداق‌ باز كردن‌ , از بند رهانيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها