ترجمه Untangle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حل‌ كردن‌.

Untangle به چه معناست و Untangle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Untangle

از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌, ترجمه از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌, کلمات شبیه از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌ , حل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها