ترجمه Unthinkable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيرقابل‌ فكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فكرنكردني‌ , در فارسی : غيرقابل‌ تعمق‌.

Unthinkable به چه معناست و Unthinkable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unthinkable

غيرقابل‌ فكر به خارجی , ریشه انگلیسی غيرقابل‌ فكر, ترجمه غيرقابل‌ فكر, کلمات شبیه غيرقابل‌ فكر , فكرنكردني‌ به لاتین , غيرقابل‌ تعمق‌. به لاتین
دانلود فایل ها