ترجمه Unto در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ot=. می باشد

Unto به چه معناست و Unto یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unto

ot=. به خارجی , ریشه انگلیسی ot=., ترجمه ot=., کلمات شبیه ot=.
دانلود فایل ها