ترجمه Untruthful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hturtnu) خلاف‌ حقيقت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كذب‌ , در فارسی : ناراستي‌ , به فارسی : سقم‌ , سایر ترجمه ها : خيانت‌.

Untruthful به چه معناست و Untruthful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Untruthful

(hturtnu) خلاف‌ حقيقت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hturtnu) خلاف‌ حقيقت‌, ترجمه (hturtnu) خلاف‌ حقيقت‌, کلمات شبیه (hturtnu) خلاف‌ حقيقت‌ , كذب‌ به لاتین , ناراستي‌ به لاتین , سقم‌ خارجی , خيانت‌. در زبان
دانلود فایل ها