ترجمه Untune در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ترتيب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاقد هم‌ اهنگي‌ كردن‌.

Untune به چه معناست و Untune یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Untune

بي‌ ترتيب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ترتيب‌ كردن‌, ترجمه بي‌ ترتيب‌ كردن‌, کلمات شبیه بي‌ ترتيب‌ كردن‌ , فاقد هم‌ اهنگي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها