ترجمه Unvocal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناگويا , در فارسی : غيرمصط‌لح‌ , به فارسی : بدون‌ موسيقي‌ , سایر ترجمه ها : بدون‌ نوسان‌ صدا

Unvocal به چه معناست و Unvocal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unvocal

گنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گنگ‌, ترجمه گنگ‌, کلمات شبیه گنگ‌ , ناگويا به لاتین , غيرمصط‌لح‌ به لاتین , بدون‌ موسيقي‌ خارجی , بدون‌ نوسان‌ صدا در زبان
دانلود فایل ها