ترجمه Unwashed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شسته‌ نشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمام‌ نگرفته‌ , در فارسی : جز ومردم‌ عادي‌.

Unwashed به چه معناست و Unwashed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unwashed

شسته‌ نشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شسته‌ نشده‌, ترجمه شسته‌ نشده‌, کلمات شبیه شسته‌ نشده‌ , حمام‌ نگرفته‌ به لاتین , جز ومردم‌ عادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها