ترجمه Unwearied در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خستگي‌ دركرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بانشاط‌ , در فارسی : خسته‌ نشده‌ , به فارسی : از پاي‌ درنيامده‌.

Unwearied به چه معناست و Unwearied یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unwearied

خستگي‌ دركرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خستگي‌ دركرده‌, ترجمه خستگي‌ دركرده‌, کلمات شبیه خستگي‌ دركرده‌ , بانشاط‌ به لاتین , خسته‌ نشده‌ به لاتین , از پاي‌ درنيامده‌. خارجی
دانلود فایل ها