ترجمه Unwell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدحال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناخوش‌ , در فارسی : ناپاك‌.

Unwell به چه معناست و Unwell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unwell

بدحال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدحال‌, ترجمه بدحال‌, کلمات شبیه بدحال‌ , ناخوش‌ به لاتین , ناپاك‌. به لاتین
دانلود فایل ها