ترجمه Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سربالايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برخاستن‌ , در فارسی : بالارفتن‌ , به فارسی : صعود كردن‌ , سایر ترجمه ها : ترقي‌ كردن‌

Up به چه معناست و Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Up

سربالايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سربالايي‌, ترجمه سربالايي‌, کلمات شبیه سربالايي‌ , برخاستن‌ به لاتین , بالارفتن‌ به لاتین , صعود كردن‌ خارجی , ترقي‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها