خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58890 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58890','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58890 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Up Country به فارسی

ترجمه Up Country در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ييلاقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نواحي‌ داخل‌ كشور.

Up Country به چه معناست و Up Country یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Up Country

ييلاقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ييلاقي‌, ترجمه ييلاقي‌, کلمات شبیه ييلاقي‌ , نواحي‌ داخل‌ كشور. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: