ترجمه Up Country در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ييلاقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نواحي‌ داخل‌ كشور.

Up Country به چه معناست و Up Country یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Up Country

ييلاقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ييلاقي‌, ترجمه ييلاقي‌, کلمات شبیه ييلاقي‌ , نواحي‌ داخل‌ كشور. به لاتین
دانلود فایل ها