ترجمه Upbringing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تربيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرورش‌ , در فارسی : روش‌ اموزش‌ و پرورش‌ بچه‌.

Upbringing به چه معناست و Upbringing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upbringing

تربيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تربيت‌, ترجمه تربيت‌, کلمات شبیه تربيت‌ , پرورش‌ به لاتین , روش‌ اموزش‌ و پرورش‌ بچه‌. به لاتین
دانلود فایل ها