ترجمه Upgrade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالا بردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از درجه‌ بالا , در فارسی : بط‌رف‌ بالا , به فارسی : سربالايي‌ , سایر ترجمه ها : ترفيع‌.

Upgrade به چه معناست و Upgrade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upgrade

بالا بردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالا بردن‌, ترجمه بالا بردن‌, کلمات شبیه بالا بردن‌ , از درجه‌ بالا به لاتین , بط‌رف‌ بالا به لاتین , سربالايي‌ خارجی , ترفيع‌. در زبان
دانلود فایل ها