ترجمه Uphold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حمايت‌ كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقويت‌ كردن‌ , در فارسی : تاييد كردن‌.

Uphold به چه معناست و Uphold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uphold

حمايت‌ كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی حمايت‌ كردن‌ از, ترجمه حمايت‌ كردن‌ از, کلمات شبیه حمايت‌ كردن‌ از , تقويت‌ كردن‌ به لاتین , تاييد كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها